24 Ocak 2008 Perşembe

Hastane Enfeksiyonlarının Yol Açtığı Maliyet

1.1.11 HE, ölümler dışında, neden olduğu ilavemaliyet açısından da önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Zira HE’ye bağlı olarak bazen
ağır bazen de hafif hastalık tablosunun eklenmesi,
esas hastalığın iyileşme sürecini uzatmakta, tanı işlemlerini
artırmakta ve tedavi yöntemini değiştirebilmektedir.
HE nedeniyle ortaya çıkan ilave
maliyet, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine,
hastanenin büyüklüğüne, tedavi süresine, servisin
türüne ve benzer bazı başka etmenlere göre değişebilmektedir.
Ek maliyetlerde ilk sırada hastanede
kalış süresinin uzaması (ortalama 2-8 gün arası) bulunmaktayken
ikinci sırada da antibiyotik tedavisi
harcamaları yer almaktadır. Ayrıca HE gelişen her
hasta için çok sayıda ilave tetkik yapılması da
harcamaları artırmaktadır. Dikkate
alınabilecek diğer bir etken ise
personel maliyetleridir. Bütün
bu durumlar çalışan personelin
işgücü kaybına neden
olmakta, hastalarda sakatlık
risklerini artırmakta, hasta ve
ailesine de maddi ve manevi yönden büyük
zararlar vermektedir.
1.1.12 Kesin ve net rakamlar
olmamakla beraber,
CDC, ABD’de
yılda 2 milyondan fazla
insanın HE’ye yakalandığını
ve 1992 yılında
bunun 4,5 milyar ABD
Dolarından fazla bir
maliyet getirdiğini bildirmektedir.
İngiltere’de ise söz konusu rakamın 1
milyar Pound civarında olduğu hesaplanmıştır.
Mart 2003 tarihinde Yeni Zelanda’da yapılan bir
çalışmaya göre, 21 hastanede HE’nin medikal ve
cerrahi tedavilerinin maliyeti yaklaşık 137 milyon
ABD Dolarıdır. Bu ve buna benzer rakamlar ışığında
HE oranının bir puan bile düşürülmesinin
milyonlarca ABD Doları tasarruf anlamına geldiği
açıktır.
1.1.13 Ülkemizde Hacettepe Üniversitesinde yapılan
bir çalışmada, HE görülen hastaların hastanede yaklaşık 20 gün daha fazla kaldığı ve hasta
başına yapılan harcamanın 1.582 ABD Doları arttığı
gösterilmiştir. İki farklı hastaneyi karşılaştıran
bir başka çalışmada ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma Hastanesinde vaka başına maliyet
1.304 ABD Doları iken, Hacettepe Üniversitesi
Hastanesinde 2.280 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.


*Kasım 2007 Sayıştay Raporundan alınmıştır.

Hiç yorum yok: