24 Ocak 2008 Perşembe

Hastane Enfeksiyonları Neden Önemlidir?

Hastane Enfeksiyonları Neden Önemlidir?
1.1.8 HE, hastanede kalış süresini, tedavi maliyetini
ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları olduğu
kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri
vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan
hastalarda (yenidoğan, prematüre bebekler, kanser
ve AIDS hastaları, yaşlı hastalar, vb.) ölümlere de
yol açabilmektedir.
Hastane enfeksiyonlarının
neden olduğu sorunlar:
-Hastanın ölümü,
-İlave tedavi maliyetleri,
-Yeni bir hastalık,
-İşgücü kayıpları
1.1.9 Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda,
hastanede yatan hastalarda % 3,1-
14,1 aralığında değişen
oranlarda HE geliştiği tespit
edilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütünün (WHO)
verilerine göre de hastanelerde
yatan her on hastadan
birinde HE gelişmektedir. ABD’de 1980’li
yılların başları itibarıyla yatan hastaların % 5-
6’sında HE ortaya çıkmıştır ve toplam HE vaka
sayısı yılda 2,1 milyondur. HE’ye bağlı ölüm sayısı
ise yılda yaklaşık 90.000’dir. İngiltere’de her yıl ortalama
100.000 HE vakası görülmekte ve tüm ölümlerin
% 1’inin (Yaklaşık 5.000) doğrudan, %
3’ünün ise dolaylı olarak HE ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
1.1.10 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
HE önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlıklı verilere ulaşılmasında birtakım sıkıntılar
bulunmakla birlikte, Türkiye’de günümüzde
HE oranının % 5-15 arasında değiştiği kabul edilmektedir.
Öte yandan, ortaya çıkan HE nedeniyle
özellikle son yıllarda peş peşe yaşanan bebek
ölümleri ve eski bir bakanın HE’den ölümü, yazılı
ve görsel basında geniş şekilde yer almıştır.


*Kasım 2007 Sayıstay Raporundan alınmıştır.
HE Hastane Enfeksiyonu'nun kısaltmasıdır.

Hiç yorum yok: