27 Ocak 2008 Pazar

Hastane Enfeksiyonuna Karşı Savaşımızdaki Sihirli Değneğimiz

İngiliz Bilim adamlarının MAGİC WAND diye tanımladıkları ürünler artık Türkiye'de.
www.sartekstil.com.tr
' ye uğrayıp sihirli pijamaları edinebilirsiniz.

24 Ocak 2008 Perşembe

Hastane Enfeksiyonlarının Yol Açtığı Maliyet

1.1.11 HE, ölümler dışında, neden olduğu ilavemaliyet açısından da önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Zira HE’ye bağlı olarak bazen
ağır bazen de hafif hastalık tablosunun eklenmesi,
esas hastalığın iyileşme sürecini uzatmakta, tanı işlemlerini
artırmakta ve tedavi yöntemini değiştirebilmektedir.
HE nedeniyle ortaya çıkan ilave
maliyet, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine,
hastanenin büyüklüğüne, tedavi süresine, servisin
türüne ve benzer bazı başka etmenlere göre değişebilmektedir.
Ek maliyetlerde ilk sırada hastanede
kalış süresinin uzaması (ortalama 2-8 gün arası) bulunmaktayken
ikinci sırada da antibiyotik tedavisi
harcamaları yer almaktadır. Ayrıca HE gelişen her
hasta için çok sayıda ilave tetkik yapılması da
harcamaları artırmaktadır. Dikkate
alınabilecek diğer bir etken ise
personel maliyetleridir. Bütün
bu durumlar çalışan personelin
işgücü kaybına neden
olmakta, hastalarda sakatlık
risklerini artırmakta, hasta ve
ailesine de maddi ve manevi yönden büyük
zararlar vermektedir.
1.1.12 Kesin ve net rakamlar
olmamakla beraber,
CDC, ABD’de
yılda 2 milyondan fazla
insanın HE’ye yakalandığını
ve 1992 yılında
bunun 4,5 milyar ABD
Dolarından fazla bir
maliyet getirdiğini bildirmektedir.
İngiltere’de ise söz konusu rakamın 1
milyar Pound civarında olduğu hesaplanmıştır.
Mart 2003 tarihinde Yeni Zelanda’da yapılan bir
çalışmaya göre, 21 hastanede HE’nin medikal ve
cerrahi tedavilerinin maliyeti yaklaşık 137 milyon
ABD Dolarıdır. Bu ve buna benzer rakamlar ışığında
HE oranının bir puan bile düşürülmesinin
milyonlarca ABD Doları tasarruf anlamına geldiği
açıktır.
1.1.13 Ülkemizde Hacettepe Üniversitesinde yapılan
bir çalışmada, HE görülen hastaların hastanede yaklaşık 20 gün daha fazla kaldığı ve hasta
başına yapılan harcamanın 1.582 ABD Doları arttığı
gösterilmiştir. İki farklı hastaneyi karşılaştıran
bir başka çalışmada ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma Hastanesinde vaka başına maliyet
1.304 ABD Doları iken, Hacettepe Üniversitesi
Hastanesinde 2.280 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.


*Kasım 2007 Sayıştay Raporundan alınmıştır.

Hastane Enfeksiyonları Neden Önemlidir?

Hastane Enfeksiyonları Neden Önemlidir?
1.1.8 HE, hastanede kalış süresini, tedavi maliyetini
ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları olduğu
kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri
vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan
hastalarda (yenidoğan, prematüre bebekler, kanser
ve AIDS hastaları, yaşlı hastalar, vb.) ölümlere de
yol açabilmektedir.
Hastane enfeksiyonlarının
neden olduğu sorunlar:
-Hastanın ölümü,
-İlave tedavi maliyetleri,
-Yeni bir hastalık,
-İşgücü kayıpları
1.1.9 Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda,
hastanede yatan hastalarda % 3,1-
14,1 aralığında değişen
oranlarda HE geliştiği tespit
edilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütünün (WHO)
verilerine göre de hastanelerde
yatan her on hastadan
birinde HE gelişmektedir. ABD’de 1980’li
yılların başları itibarıyla yatan hastaların % 5-
6’sında HE ortaya çıkmıştır ve toplam HE vaka
sayısı yılda 2,1 milyondur. HE’ye bağlı ölüm sayısı
ise yılda yaklaşık 90.000’dir. İngiltere’de her yıl ortalama
100.000 HE vakası görülmekte ve tüm ölümlerin
% 1’inin (Yaklaşık 5.000) doğrudan, %
3’ünün ise dolaylı olarak HE ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
1.1.10 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
HE önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlıklı verilere ulaşılmasında birtakım sıkıntılar
bulunmakla birlikte, Türkiye’de günümüzde
HE oranının % 5-15 arasında değiştiği kabul edilmektedir.
Öte yandan, ortaya çıkan HE nedeniyle
özellikle son yıllarda peş peşe yaşanan bebek
ölümleri ve eski bir bakanın HE’den ölümü, yazılı
ve görsel basında geniş şekilde yer almıştır.


*Kasım 2007 Sayıstay Raporundan alınmıştır.
HE Hastane Enfeksiyonu'nun kısaltmasıdır.

Hastane Enfeksiyonlarının Nedenleri

Hastane Enfeksiyonlarının Nedenleri
Hastane enfeksiyonlarının
başlıca nedenleri:
- Yetersiz hijyen
-Yetersiz temizlik
-Hastanın bağışıklık sistemi
-Fiziki yetersizlikler
-Personel yetersizliği
1.1.5 Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına
neden olan başlıca risk faktörlerini şu
şekilde sıralamak mümkündür:
- Hastanede yapılan girişimsel
tedavi uygulamaları: Özellikle
ameliyat ve diğer girişimsel
işlemler (üretral enjeksiyon,
kateterizasyon, endtrakeal
entübasyon, vb.) gibi, vücut içine
doğrudan yapılan müdahalelerde; el, araç, tıbbi
alet, uygulama ortamı ve yara yerinin temizliğinin
yeterli düzeyde sağlanmaması;
- Temizlik kurallarına dikkat edilmemesi: Hastane
çalışanlarının, hastanın ve hasta yakınlarının kişisel
el ve vücut temizliklerine dikkat etmemesi,
hastane binasının ve tüm araç ve gerecin
temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin
yetersiz olması, mutfak ve çamaşırhane
gibi destek hizmetlerinde gerekli temizlik kurallarına
uyulmaması;
- Fiziki yetersizlikler: Hastane binası ve tesisat sisteminin,
hijyenik bir tedavi-bakım hizmeti sunulmasına
imkân vermemesi;
- Personel yetersizliği: Hasta yoğunluğuna nazaran,
tedavi, bakım ve temizlik hizmetlerinde çalışan
hastane personelinin sayı ve nitelik olarak yetersiz
olması;
- Hastanın bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen faktörler:
Hastanın yaşı, hastaneye yatmasına neden
olan asıl hastalığının doğurduğu riskler, altta
yatan devamlı hastalıkları.
1.1.6 Bir hastanede enfeksiyonun yayılması için şu
üç faktörün varlığı gerekmektedir:
1. Enfeksiyonun kaynağı: Sıklıkla insanların (hastalar,
hastane personeli veya nadiren ziyaretçiler)
kendi canlı doku floraları ve cansız çevresel objeler
(ekipmanlar, hasta bakım malzemeleri, vs.) ve
tedavi uygulamaları, vs.
2. Hastanın Duyarlığı: Hastanın yaşı, altta yatan bir
hastalığın varlığı, yoğun antibiyotik, kanserojen ve
diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç uygulamaları,
cerrahi uygulamalar, anestezi, kateter
uygulamaları, vs.
3.Yayılma Yolu:
Mikroorganizmalar
hastanede birçok yolla
yayılabilmektedir. En sık
görülen yayılma yolları şunlardır:
- Temas yolu ile yayılım,
- Ortak kullanılan malzemelerle yayılım,
- Damlacık yolu ile yayılım (>5 μ çaplı enfekte partiküller),
- Hava veya solunum yolu ile yayılım (<5 μ çaplı
enfekte partiküller).*Kasım 2007 Sayıstay Raporundan alınmıstır.

Hastane Enfeksiyonu Nedir?

11.08.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliğinde hastane enfeksiyonu, “yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen
tüm enfeksiyonlar” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak tıp literatüründe ve uygulamada ise yaygın olarak; değişik
nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hastaneye başvurduğunda kuluçka döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48-
72 saat geçtikten sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır.
Bir enfeksiyonun hastane enfeksiyonu olup olmadığına; klinik gözlem, laboratuvar sonuçları,
hasta kayıtlarının değerlendirilmesi ve diğer destekleyici bulgular dikkate alınarak karar verilmektedir.
Hastane enfeksiyonları, hastanede kalış süresini, tedavi maliyetini ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları
olduğu kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf
olan hastalarda (yenidoğan, prematüre bebekler, kanser ve AIDS hastaları, yaşlı hastalar, vb.) ölümlere de
yol açabilmektedir.*Kasım 2007 Sayıştay Raporundan alınmıştır.

17 Ocak 2008 Perşembe

Hastane Enfeksiyonu MRSA ...En Buyuk TAZMİNAT!!

Ingiliz aktris Lesley Ash hastane enfeksiyonu kaptıktan sonra verdıgı mucadeleden 5MİLYON STERLİNG kazanarak yeni bir ilke imza atmıs oldu.

Detayları asagıdakı lınke gırerek ogrenebılırsınız.
ta/janijani

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/showbiz/
showbiznews.html?in_article_id=508373&in_page_id=1773