24 Ocak 2008 Perşembe

Hastane Enfeksiyonlarının Nedenleri

Hastane Enfeksiyonlarının Nedenleri
Hastane enfeksiyonlarının
başlıca nedenleri:
- Yetersiz hijyen
-Yetersiz temizlik
-Hastanın bağışıklık sistemi
-Fiziki yetersizlikler
-Personel yetersizliği
1.1.5 Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına
neden olan başlıca risk faktörlerini şu
şekilde sıralamak mümkündür:
- Hastanede yapılan girişimsel
tedavi uygulamaları: Özellikle
ameliyat ve diğer girişimsel
işlemler (üretral enjeksiyon,
kateterizasyon, endtrakeal
entübasyon, vb.) gibi, vücut içine
doğrudan yapılan müdahalelerde; el, araç, tıbbi
alet, uygulama ortamı ve yara yerinin temizliğinin
yeterli düzeyde sağlanmaması;
- Temizlik kurallarına dikkat edilmemesi: Hastane
çalışanlarının, hastanın ve hasta yakınlarının kişisel
el ve vücut temizliklerine dikkat etmemesi,
hastane binasının ve tüm araç ve gerecin
temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin
yetersiz olması, mutfak ve çamaşırhane
gibi destek hizmetlerinde gerekli temizlik kurallarına
uyulmaması;
- Fiziki yetersizlikler: Hastane binası ve tesisat sisteminin,
hijyenik bir tedavi-bakım hizmeti sunulmasına
imkân vermemesi;
- Personel yetersizliği: Hasta yoğunluğuna nazaran,
tedavi, bakım ve temizlik hizmetlerinde çalışan
hastane personelinin sayı ve nitelik olarak yetersiz
olması;
- Hastanın bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen faktörler:
Hastanın yaşı, hastaneye yatmasına neden
olan asıl hastalığının doğurduğu riskler, altta
yatan devamlı hastalıkları.
1.1.6 Bir hastanede enfeksiyonun yayılması için şu
üç faktörün varlığı gerekmektedir:
1. Enfeksiyonun kaynağı: Sıklıkla insanların (hastalar,
hastane personeli veya nadiren ziyaretçiler)
kendi canlı doku floraları ve cansız çevresel objeler
(ekipmanlar, hasta bakım malzemeleri, vs.) ve
tedavi uygulamaları, vs.
2. Hastanın Duyarlığı: Hastanın yaşı, altta yatan bir
hastalığın varlığı, yoğun antibiyotik, kanserojen ve
diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç uygulamaları,
cerrahi uygulamalar, anestezi, kateter
uygulamaları, vs.
3.Yayılma Yolu:
Mikroorganizmalar
hastanede birçok yolla
yayılabilmektedir. En sık
görülen yayılma yolları şunlardır:
- Temas yolu ile yayılım,
- Ortak kullanılan malzemelerle yayılım,
- Damlacık yolu ile yayılım (>5 μ çaplı enfekte partiküller),
- Hava veya solunum yolu ile yayılım (<5 μ çaplı
enfekte partiküller).*Kasım 2007 Sayıstay Raporundan alınmıstır.

Hiç yorum yok: